نسخه مورد نیاز من کدام است ؟

دستگاه های لیزر با انواع بسیار خاصی از نرم افزار ها گره خورده اند.نرم افزار لایت برن با در بر گرفتن از سه کنترلر مختلف لیزری GCode ،DSPو Galvo میتواند انواع نیاز ها شما را بر طرف کند
این نکته قابل توجه است که در نسخه آزمایشی این نرم افزار تمامی کلاس ها قابل استفاده است